Γεώργιος Χρούσος
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Μαστοράκος
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βασίλης Μπαλτζόπουλος
Καθηγητής Liverpool John Moores University

Professor Gounaris has been a member of staff of the Department of Marketing in the University of Strathclyde since 2012, where he has served as Head of the Marketing Department as well as Associate Dean for Research. Prof. Gounaris has been a Member of the European Marketing Academy (EMAC) since 1993 and Elected Vice President for Corporate Relations (2016-2019), a Founding Member of the Greek Marketing Academy, member of the European Marketing Confederation Academic Board. Prof. Gounaris is Associate Editor of the European Journal of Marketing while also seating on the editorial boards of the Industrial Marketing Management Journal and the Journal of Service Research.

His work has repeatedly appeared in various prestigious international journals including Journal of Product Innovation Management, Tourism Management, Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, European Journal of Marketing, Journal of Business and Industrial Marketing, Journal of Services Marketing etc. As a result his work is also widely cited with more than 7000 citations. He has received the Highest Quality Rating Award from ANBAR and best paper award from the Journal of Business & Industrial Marketing. He has also published two books in Greek, Services Marketing, the third edition of which has only recently been released and Key Account Management.