«Η Άσκηση είναι Φάρμακο: Νέοι Ορίζοντες»
Σάββατο 12/11/2022 (11.00πμ – 1.30μμ)
Διαδικτυακή Ημερίδα

Προεδρείο

Γιάννης Κουτεντάκης, Ομότιμος Καθηγητής & Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
«Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς»

Σωκράτης Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ &
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
«Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς»

11:00-11:15: Έναρξη-Χαιρετισμοί
11:15-12:00: “Σωματική άσκηση και καλό στρες (Eustress)”
Γεώργιος Χρούσος
, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
12:00-12:45: “Σωματική άσκηση και ενδοκρινικοί άξονες”
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
12:45-13:30: “Η σημασία της άσκησης για την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος και την πρόληψη τραυματισμών σε όλη τη διάρκεια ζωής”
Βασίλειος Μπαλτζόπουλος, Καθηγητής Liverpool John Moores University
13:30-13:45: Κλείσιμο Ημερίδας

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα της ημερίδας σε μορφή .pdf εδώ.

Υπό την αιγίδα