Γεώργιος Χρούσος
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Μαστοράκος
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βασίλης Μπαλτζόπουλος
Καθηγητής Liverpool John Moores University

Υπό την αιγίδα